Få et innblikk i hva som venter deg!

Test deg selv

Her får du en liten forsmak på noe av det du kommer til å lære.

1/15: Hva er datum i et kart?
Datum er en standard for hvordan symbolene i kartet er bygget opp
Datum er koordinater slik at du kan finne din eksakte posisjon
I kartet er det et referansesystem som kalles datum, det nyeste datum er WGS84
Datum er rødt område i et sektorlys
2/15: Hvor lang tid vil det ta å forflytte seg 10 nm med en hastighet på 10 knop?
10 minutter
60 minutter
100 minutter
80 minutter
3/15: Hvor mange meter er 1 Nautisk mil?
1800 meter
1852 meter
1895 meter
1000 meter
4/15: Hva menes med uttrykket flo?
Høye bølger med skarpe topper
Flo er det samme som høyvann
Lavt vann
Flo er et annet ord for skjær
5/15: Du ser et kardinalmerke der begge pillene peker nedover. Hvilken side er det trygt å ferdes på?
Nord
Vest
Syd
Øst
6/15: Hvilken karakteristikk har et okkulterende fyrlys?
Det er like lange lyse som mørke perioder
Det er lengre lyse enn mørke
Det er lengre mørke enn lyse
For okkulterende fyrlys er det bare lyse perioder
7/15: Du er i en seilbåt med seilene oppe, men har også motor som benyttes til fremdrift i gang. Hvordan skal du forholde deg til andre båter?
Dersom seilene er oppe betraktes fartøyet som en seilbåt selv om motorkraft benyttes
Om farten er under 5 knop, og seilene er oppe betraktes fartøyet som en seilbåt selv om motorkraft benyttes
Om storseilet er i bruk betraktes fartøyet som seilende ettersom det vil gi seilbåten nedsatt styringsevne
Seilbåt som benytter både motorkraft og seilføring regnes som motorbåt og skal følge reglene for motorbåt
8/15: Du er på kollisjonskurs med en et fartøy men har forkjørsrett, hvordan skal du forholde deg?
Ved forkjørsrett skal ikke farten reduseres, og du skal ikke under noen omstendigheter endre kurs
Begge båter skal vike til babord slik at kollisjon blir unngått
Du skal beholde både fart og kurs, men være oppmerksom og gjøre deg klar til å manøvrere unna
Det er i slike situasjoner den største båten som har vikeplikt
9/15: Hvor stor sektor skal en sidelanterne dekke?
120 grader
112.5 garder
135 garder
225 grader
10/15: Du seiler i mørket og ser kun en grønn lanterne, hva er riktig svar?
Det er en seilbåt med seilføring sett fra styrbord side
Det er en seilbåt med bruk av motorkraft sett fra styrbord side
Det er en motorbåt eller seilbåt sett fra babord side
Motorbåt under 50 meter sett fra styrbord side
11/15: Hva betyr det når et fartøy på 12 meter eller mer støter i hornet 1 gang?
Forandrer kurs til styrbord
Bruker maskinkraft akterover
Forandrer kurs til styrbord eller babord
Forandrer kurs til babord
12/15: Hvordan vil frittflytende vann i båten påvirke stabiliteten?
Om mengde vann ikke overskrider båten sin maksimale nyttelast vil ikke stabiliteten bli påvirket
Stabiliteten vil bli bedre ettersom vannet legger seg i bunnen og båten får et lavere tyngdepunktet
Om vannet flyter fritt i bunnen av båten vil ikke stabiliteten påvirkes
Vannet i båten er ikke fast last og vil gjøre båten mer ustabil
13/15: Hvilken påstand er riktig om større ytre blødninger?
Ved ytre blødninger skal det ikke utføres førstehjelp av ufaglærrte men kontakte hjelp ettersom det kan forekomme betennelse
Om den skadde har store ytre blødninger er det minimal førstehjelp som kan utføres, det er viktig holde den skadde oppreist slik at blødningene reduseres
Om noen blir skadet er det best å skylle såret med saltvann for å minske faren for betennelse, saltvannet vil i tillegg stoppe blødningen
Ved ytre blødninger skal det legges på kompress eller på andre måter forsøke å minske blødningen, og hjelp skal kontaktes umiddelbart
14/15: Velg riktig påstand om vannskikjøring
Fører av båt må ha avlagt og bestått båtførerprøven, og dette gjelder selv om vedkommende er født før 1. januar 1980
Av sikkerhetsgrunner skal båt som benyttes til vannskikjøring ha utenbordsmotor
Ved vannskikjøring er det ikke tillatt med fart over 27 knop
Under vannskikjøring bør det være minimum 2 personer i båten, hvor den ene skal holde oppsyn med vannskukjøreren
15/15: Hva er minste avstand til fastland for å tømme septiktanken?
400 meter, men det finnnes også forbudsområder utenfor dette
500 meter
1 nm
300 meter, men det finnes også forbudsområder utenfor dette