Pensum
 1. 1. Introduksjon
 2. 2. Navigasjon og kartlesing
 3. 3. Symboler
 4. 4. Sjømerker
 5. 5. Fyrlykter
 6. 6. Lover og regler
 7. 7. Lanterner
 8. 8. Signaler
 9. 9. Sjømannskap
 10. 10. Fortøyning
 11. 11. Ulykker
 12. 12. Diverse
1. Introduksjon

Velkommen til båtførerkurs på nett

I dette nettkurset skal vi gjennom ulike temaer, som skal gi et innblikk i hva det vil si å ferdes på sjøen og reglene som gjelder. Kurset er lagt opp for å gi en enkel forståelse av pensum, for å hjelpe deg i gang med selvstudie, eller forberede deg til et klasseromskurs og videre skikket til å gjennomføre eksamen.

På eksamen er det et tema som legges ekstra vekt på. Temaet kalles spesielt viktige emner og omhandler alt fra sjømerker og staker i kartet, til sjømannskap og hvordan man skal vise hensyn på sjøen. Dette vil vi gå ekstra nøye gjennom, og markerer sidene som omhandler temaet. Kandidater som har mindre enn 80% riktig på spesielt viktige emner består ikke eksamen. Videre er alt som nevnes på dette nettkurset relevant for eksamen.