Pensum
 1. 1. Introduksjon
 2. 2. Navigasjon og kartlesing
 3. 3. Symboler
 4. 4. Sjømerker
 5. 5. Fyrlykter
 6. 6. Lover og regler
 7. 7. Lanterner
 8. 8. Signaler
 9. 9. Sjømannskap
 10. 10. Fortøyning
 11. 11. Ulykker
 12. 12. Diverse
2. Navigasjon og kartlesing

Misvisning og deviasjon

BILDE AV KOMPASS

Misvisning

Kompasset trekker mot nord, når vi er nord for ekvator (magnetisk nord). Er vi sør for ekvator vil kompassnålen trekke ned mot sør (magnetisk sør). Grunnen til det er fordi de sterkeste magnetisk feltene på jorden befinner seg på polene. Jordkloden består av en magnetisk kjerne som hele tiden er i bevegelse. Lava og magma flyter rundt under jordflaten, som fører til at de magnetiske feltene flytter på seg.

BILDE AV JORDKLODENS OPPBYGGNING

I kartet tar vi utgangspunkt i det vi kaller for den geografiske Nordpolen og den geografisk Sydpolen. Dette er punkter vi tar utgangspunkt i med kartene våre, som er plassert midt på polene. Men, siden kompasset vårt trekker mot det sterkeste magnetiske feltet (magnetisk nord, magnetisk sør), og ikke mot den geografiske nord. Er vi interessert i å vite forskjellen mellom disse, slik at vi seiler riktig når vi bruker ett magnetkompass.

Hvordan finner vi ut hva misvisningen er?

Misvising kan vi finne informasjon om i kompassrosen i kartet. Denne røde sirkelen vi brukte da vi skulle finne en kurs. På streken som går loddrett gjennom kompassrosen står det noe i en parentes. Dette er tall som kan fortelle oss hva som er forskjellen mellom geografisk nord og magnetisk nord. For eksempel kan det stå at misvisningen har endret seg ½ grad siden 2015. Da må jeg regne ut X år siden 2015 ganger X endring, for å finne ut hva jeg må legge til eller trekke fra på kursen jeg har funnet i kartet. Dette er ting du må lære deg når du skal bruke et kompass til å navigere.

kompassrose

Deviasjon

Når vi snakker om deviasjon, er dette ting som kan påvirke magnetkompasset i form av utstyr eller magnetiske felt i nærheten av kompasset. Har du for eksempel en båt som er utstyrt med elektroniske navigasjonshjelpemidler (rader, kartplotter, ekkolodd), eller bygget med mye jern og stål, er dette ting som kan være med å påvirke deviasjonen. Magnetkompasset kan bli forstyrret, og denne forstyrrelsen kaller vi for deviasjon. Vi er interessert i å vite hva deviasjonen er, slik at vi kan korrigere for den. Derfor vil det følge med en deviasjonstabell i nye båter der det vises hva deviasjonen er i din båt.

Datum

Når vi snakker om datum mener vi hvilket kartsystem som er brukt. Vi har ulike kartsystemer, WGS-84, NAD-27, ED-50. Dette er systemer som bygger på ulike gradnett og rutesystemer jordkloden er delt inn i. Vi kan sammenligne det med at vi bruker forskjellige systemer på datamaskiner. Noen bruker Mac, mens andre bruker PC. Dette er to forskjellige systemer, som ikke nødvendigvis snakker så godt sammen. Når vi snakker om datum er det derfor viktig at, om vi skal bruke to hjelpemidler samtidig, må de bruke samme datum. For eksempel hvis du skal bruke et kart sammen med en GPS for å sammenligne, er det viktig at gradnettet på kartet stemmer overens med GPS koordinatene, slik at det ser likt ut. Det mest brukte datumet er WGS-84.

BILDE AV UTSNITT I KART DER DET STÅR WGS-84