Pensum
 1. 1. Introduksjon
 2. 2. Navigasjon og kartlesing
 3. 3. Symboler
 4. 4. Sjømerker
 5. 5. Fyrlykter
 6. 6. Lover og regler
 7. 7. Lanterner
 8. 8. Signaler
 9. 9. Sjømannskap
 10. 10. Fortøyning
 11. 11. Ulykker
 12. 12. Diverse
3. Symboler

Symboler i kart

Kartsymboler for dybder

I kartet har vi mange symboler som forteller oss ulike ting. Disse er vi nødt til å kjenne til for å kunne navigere så trygt som mulig. Til å begynne med skal vi kikke på kartsymboler for dybder. Dybder i kart måles ved laveste lavvann (LAT), Laveste astronomiske tidevann.

BILDE AV KARTSYMBOLENE FOR SKAVALPESKJÆR, GRUNNE, STEIN/SKJÆR

Anbefalt seilingsled

Når vi seiler i farvann vi ikke er kjent, kan dette være en fin hjelper. Den tynne sorte streken på bildet vil fortelle deg om den anbefalte seilingsruten. Den forteller hvor det er tryggest å seile.

BILDE AV ANBEFALT SEILINGSLED

Kraftledning i luftspenn

Denne rød/rosa stiplede linjen på bildet forteller om en kraftledning. Det kan være en kabel som frakter strøm over til en øy, ut til en fyrlykt, eller lignende. Det er derfor viktig at vi vet om disse. Høyden står skrevet ved siden av, og forteller om friseilingshøyden. Høyder er oppgitt ved høyeste høyvann (HAT), Høyeste astronomiske tidevann.

BILDE AV KRAFTLEDNING I LUFTSPENN

Undervannskabel og rørledning

I kartet vises også kabler langs med havbunnen, disse følger dybden og kan ses ved hjelp av tallene som står plassert rundt om på kartet. En undervannskabel frakter gjerne strøm og er markert som en rød/rosa slange. En rørledning frakter vann, kloakk, olje og gass eller lignende, og er tegnet som en rød/rosa knappenål.

BILDE AV UNDERVANNSKABEL OG RØRLEDNING

Broer

Broer er markert i kartet med to faste streker. Dette forteller at det er en fast bro, som ikke kan åpnes og lukkes. Er det derimot tegnet med to parenteser fra hverandre, forteller dette om en bro som kan åpnes og lukkes (vippebro). Høyden står i klammen som vises på bildet.

BILDE AV FAST BRO OG VIPPEBRO BILDE AV FAST BRO OG VIPPEBRO

Høyvann og lavvann

Som nevnt måles høyder i kart ved HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Dybder i kart måles ved LAT (laveste astronomiske tidevann). Gravitasjonen fra månen er det som påvirker tidevannet mest, som gjør at det kan være stor forskjell mellom flo og fjære rundt om på jordkloden. Det er ca. 6 timer mellom høyvann og lavvann. Når vi snakker om sjøkartnull, er dette en sikkerhetsmargin vi bruker i kartene våre, og tilsvarer laveste astronomiske tidevann + sikkerhetsmargin.

høyvann og lavvann