Pensum
 1. 1. Introduksjon
 2. 2. Navigasjon og kartlesing
 3. 3. Symboler
 4. 4. Sjømerker
 5. 5. Fyrlykter
 6. 6. Lover og regler
 7. 7. Lanterner
 8. 8. Signaler
 9. 9. Sjømannskap
 10. 10. Fortøyning
 11. 11. Ulykker
 12. 12. Diverse
2. Navigasjon og kartlesing

Test deg selv

1/3: Hva er datum i et kart?
Datum er en standard for hvordan symbolene i kartet er bygget opp
Datum er koordinater slik at du kan finne din eksakte posisjon
I kartet er det et referansesystem som kalles datum, det nyeste datum er WGS84
Datum er rødt område i et sektorlys
2/3: Hvor lang tid vil det ta å forflytte seg 10 nm med en hastighet på 10 knop?
10 minutter
60 minutter
100 minutter
80 minutter
3/3: Hvor mange meter er 1 Nautisk mil?
1800 meter
1852 meter
1895 meter
1000 meter